Forebyggende tandpleje

Hos tandlæge Torben Jørgensen anbefaler vi, at alle vores patienter kommer til undersøgelse mindst en gang om året. Undersøgelsen laves for at forebygge mulige problemer i tandsættet, inden de eventuelt opstår. Tandrensning udføres for at fjerne plaque og tandsten og for at forebygge tandkødsbetændelse. Hvis det er nødvendigt suppleres undersøgelsen med grundig instruktion i den hjemlige tandpleje.

Det er individuelt, hvor ofte man har behov for at besøge tandlægen, men for de fleste patienter vil det dreje sig om 1-4 gange om året.