Paradentosebehandling: De løse tænders sygdom

Paradentose er det 21. århundredes store tandsygdom, der rammer over 50 % af den voksne befolkning i varierende sværhedsgrad. Omkring 5% af befolkningen har en mere aggressiv variant af sygdommen, der i værste fald kan resultere i tab af tænder i en tidlig alder.

Paradentose udvikles som følge af et uhensigtsmæssigt samspil mellem mundens bakterier og individets immunforsvar. Livsstilsfaktorer såsom rygning og sukkersyge kan være med til at forværre paradentose.

Paradentosebehandling

Behandlingen af paradentose består i at fjerne hårde og bløde belægninger fra tænderne, således at patienten får bedre mulighed for at udføre en vellykket hjemmetandpleje. Et succesfuldt behandlingsforløb af paradentose er på denne måde fuldstændig afhængig af et tæt samarbejde mellem patient og behandler. Det kan i visse tilfælde være nødvendigt at supplere den konventionelle paradentosebehandling med kirurgisk parodontalbehandling, for at sikre et positivt behandlingsresultat. Patienter med erkendt paradentose vil have behov for at komme hyppigere til tandlægen, for at modtage vedligeholdende paradentose behandling.

Hos tandlæge Torben Jørgensen har vi mange års erfaring i behandlingen af paradentose. Vi benytter kun behandlingsmetoder, der er velundersøgt og hvis effekt er dokumenteret gennem mange års brug. Det er din sikkerhed for en god og effektfuld behandling.