Oplysningspligt i medfør af Persondataloven

I forbindelse med vores arbejde med tandbehandling indsamler vi dine personlige data i form af navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og cpr.nr. af hensyn til indberetning til Sygesikring og Sygesikringen Danmark. I tilfælde af manglende betaling, kan dine oplysninger videregives til advokat, til inkassobureau eller til en tilsvarende enhed.

Vi behandler din journal fortroligt og i henhold til Persondataloven, og vi opbevarer journalen mindst 10 år efter sidste behandling/konsultation i.h.t. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Ved lukning af arkiv eller nedlæggelse af klinikken overføres oplysningerne til Embedslægeinstitutionen for København.

Den dataansvarlige er Klinikkens indehaver Torben Jørgensen, Tandklinikken, Vesterbrogade 11A, 1620 København V. Du kan kontakte den dataansvarlige, hvis du har brug for indsigt i, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, lige som du kan kontakte den dataansvarlige, hvis du har indsigelser mod registreringen. Klagemyndighed er Datatilsynet.

Oplysningerne videregives ikke til tredjemand uden dit klare samtykke. Et samtykke kan tilbagekaldes. Vi indsamler ikke oplysninger om dig gennem andre medier, sociale netværk eller lign. ligesom vi heller ikke samkører vore registre med andre registre.

Vi opbevarer dine oplysninger i elektronisk form, sikkert og fortroligt på computere. Computere m.m. er placeret under kontrollerede forhold og med nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at uvedkommende ikke har adgang til dem eller deres data.

Såfremt lovgivningen eller udviklingen inden for elektronisk databehandling gør det nødvendigt, opdaterer vi oplysningerne om persondata. Det vil fremgå på forsiden af vores hjemmeside, hvis vilkårene er ændret.